Uitnodiging ledenvergadering

Maandag 16 november 2015
Aanvang 20.15 uur

Graag nodigt het bestuur al haar leden uit voor de algemene ledenvergadering in de kantine van de Jaap Klaassen hal.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 17 nov 2014
 4. Jaarverslag secretaris.
 5. Financieel verslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
 7. Bestuur:
  – Frank Beijaard is aftredend en niet herkiesbaar.
  РJos̩ Oud stelt zich kiesbaar.
  – Mariska van Tiggelen stelt zich kiesbaar
 8. Activiteiten vorige en komend seizoen
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering op geven bij het bestuur. De notulen zijn te vinden op onze website www.sc-nesburen.nl

 

Het bestuur

Geef een reactie