Algemene ledenvergadering

De precieze datum van de algemene ledenvergadering is nog niet vastgesteld maar dit zal eind oktober/ begin november zijn Wij zullen dit bekend maken op onze website en via Facebook. Alle leden en ook de deelnemers aan de volleybalcompetitie zijn op de vergadering van harte welkom.

Geef een reactie