Categorie Bestuurlijk

Oproep nieuw bestuurslid

Wij zijn op zoek naar iemand die zitting wil nemen in het bestuur. Dit vraagt niet veel van uw tijd. Het bestuur komt ongeveer 6x per jaar bijeen om de lopende zaken te bespreken...

Lees meer..

Start trainingen

De zomer is voorbij en dat betekent dat het nieuwe sportseizoen weer van start is gegaan.  Als je belangstelling hebt dan ben je van harte welkom bij één van onze trainingsgroepen.

Gymnastiek – contactpersoon Eelkje Valk, tel. 542020 / 0629567209 of e-mail: eelkjevalk@online.nl

Maandag       ...

Lees meer..

Johan de Bruijn erelid

Helaas is de sportclub een bestuurslid,volleybaltrainer en sportmanus-van-alles armer maar wel een erelid rijker! Nogmaals super bedankt Johan de Bruyn, voor alles wat je voor de sportclub hebt gedaan en betekend.

johandebruijn

Lees meer..

Notulen ledenvergadering 2012

Aanwezig: Joop Beijaard, , Gerda Spoelstra, Annet Kienstra, Els Brouwer, Hannie  Brouwer, Marieke de Jong, Frank Beijaard, Johan de Bruyn, Jaap Kooiker

Afwezig m.k.g.: Jacqueline Metz, Tineke Kooiker.

 

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom...

Lees meer..

Jaarverslag 2012/2013

Jaarverslag 2012-2013

 

Samenstelling bestuur en leden

Het bestuur bestond uit de volgende leden:

Voorzitter:                     Johan de Bruyn

Secretaris:                    Eelkje Valk

Penningmeester:           Marieke de Jong

Lid:                 ...

Lees meer..