Gymnastiek

Trainingen dames

Bij gymnastiek wordt er in 2 groepen getraind. De eerste groep op maandag van 18.30 tot 19.15 uur doet voornamelijk aan grondgymnastiek. De tweede groep van 19.15 tot 20.15 uur bevat daarnaast ook spelelementen. Beide groepen worden getraind door Hannie Brouwer. 

Activiteiten

Naast de wekelijks trainingen wordt er voor de dames ieder jaar een spelavond of een wandeltocht georganiseerd.  

Start

De training start op maandag 8 oktober 2018

Inlichtingen

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Hannie Brouwer (tel. 542692) of Eelkje Valk, tel. 542020 / 0629567209 of e-mail: eelkjevalk@online.nl

Kosten
€ 25,- per seizoen