Oproep nieuw bestuurslid

Wij zijn op zoek naar iemand die zitting wil nemen in het bestuur. Dit vraagt niet veel van uw tijd. Het bestuur komt ongeveer 6x per jaar bijeen om de lopende zaken te bespreken. Wij zijn op dit moment specifiek op zoek naar iemand die onze financiën op orde kan houden (penningmeester) maar zonder deze gave bent u ook meer dan gewenst en welkom!

Belangstellenden kunnen zich melden via ons emailadres info@sc-nesburen of via onze Facebookpagina Sc Nes-Buren. Of even bellen met één van de bestuursleden !

Geef een reactie